Bình giữ nhiệt tre 450ml. Ruột inox, vỏ tre, có thể giữ nhiệt 4-6 tiếng. BGN-PMV46

160.000 

[notificationx_inline id=1]